Ja, vi leser fremdeles magasiner!

COS_NO_03_001-297x393

Ja, vi leser fremdeles magasiner!

Kvinne- og boligmagasiner står seg godt både på AIR netto lesertall og på GEP brutto eksponeringer. Kvinnesegmentet som består av Tara, KK, Kamille, Stella, Elle, Costume, Henne, Det nye, KK stil og Toppgirl øker totalt med 1,4% (AIR).

Boligsegmentet totalt går noe tilbake på GEP, men er stabilt på AIR netto lesertall (-0,1%)

Bonniers BoligPluss er blant de som drar snittet oppover i denne gruppen med en netto lesertallsøkning på hele 15% og en GEP-økning på 19%.

Vi i Bonnier er også godt fornøyd med at Tara er lesertallvinneren blant kvinnemagasinene (med frekvens over 2), med hele 17% økning på netto lesertall og 21% økning på GEP brutto eksponeringer, og med et stabilt opplag på 43144 er Tara fremdeles det aller største kvinnemagasinet!

I det for mote- og skjønnhetsannonsørene svært viktige segmentet motemagasiner så kan Costume vise til stabil lesertallutvikling på netto lesertall og er med det fremdeles det største motemagasinet både på netto lesertall og GEP bruttoeksponeringer. Med 33 763 i opplag er Costume desidert størst blant motemagasinene. (Costume og Elle)

Stella har den største opplagsøkningen av alle kvinnemagasin med hele 26% og kan nå skilte med et opplag på 26 935.

Anne Kathrine Krøvel
Bonnier Media
MU 2016.1 / Opplagstall 2015